Campania de rechizite școlare

Educația este una dintre prioritățile noastre esențiale, o societate în care educația nu este prioritară este sortită pieririi. Fără educația nu putem realiza nimic în viață, nu putem pune bazele unei societății moderne. Primul verset din Coran revelat profetului Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost: ”Citește!”. Campania de rechizite școlare pe care o lansăm anual înainte de începerea anului școlar încurajează educația și oferă șanse egale elevilor ce provin din familii defavorizate.

Lasă un comentariu